Ambitie

Strava icon

Als eerste op de hoogte!

Meld je aan en ontvang als eerste updates over de ontwikkeling van onze prof. wielerclub en haar activiteiten

Onze ambitie

Start to meet Amsterdam ondersteunt het doel om vanaf 2019 te starten met een Amsterdam-based professionele wielerploeg (zowel een vrouwen- als een mannenploeg) die zal starten op continentaal niveau (3de profniveau) en zich in een periode van 10 jaar zal opwerken tot het hoogste niveau in het professionele wielrennen, in zijn huidige vorm het World Tour niveau.

De initiatiefnemers van Start to meet Amsterdam hebben een grondige en kritische analyse gemaakt van de huidige manier waarop professionele wielerploegen zijn georganiseerd. Eén van de kenmerken is de wankele financiële basis, waarbij een ploeg vrijwel volledig leunt op de inkomsten van de hoofdsponsor(en). Trekt de hoofdsponsor zich terug, dan betekent dat vaak het einde van de wielerploeg.

Het businessmodel dat wij voor ogen hebben, moet zorgen voor stabiliteit en toekomstvastheid van de profteams. Afhankelijkheid van slechts één of enkele geldschieters mag niet aan de orde zijn. Centraal in het plan staat de binding met de stad Amsterdam. Terug naar het oude clubgevoel. In onze visie is de funding gebaseerd op meerdere van elkaar verschillende inkomstenstromen. De binding met Amsterdam helpt om een brede community te creëren die een stabiele basis voor een langjarige toekomst vormt. De naam van de ploeg is een clubnaam, waaraan de sponsor(s) zich kunnen verbinden.